avow logo

AVOW

Sut ydych chi’n defnyddio technoleg i gael mynediad i wybodaeth ac adnoddau dysgu i’ch mudiad?

Hoffai CGGC ac eich Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) gael eich barn am sut yr ydych yn defnyddio technoleg i gael mynediad i wybodaeth ac adnoddau dysgu i gefnogi eich mudiad.

Bydd yr arlwg hyn ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio gwasanaethau ar-lein a digidol fel y gallwn eu gwneud yn haws ac yn well i’w defnyddio. Yr wyf hefyd eisiau rhoi’r cyfle i chi gymryd fwy o ran wrth ddylunio gwasanaethau ar eich cyfer.

Mae’r arolwg eisiau gwybod sut mae pobl yn defnyddio technoleg ddigidol i gael mynediad i wybodaeth ac adnoddau dysgu i gefnogi tyfiant a gwytnwch eu mudiad yn y dyfodol. Dyma eich cyfle i siapio a gwella’r gwasanaethau digidol sy’n cael eu darparu gan CGGC ac eich CGS. Dylai’r arolwg ein helpu i:

Gall ateb yr arolwg hefyd eich sbarduno i feddwl sut yr ydych yn defnyddio eich gwasanaethau digidol yn eich mudiad eich hun a pha feysydd sydd angen eich sylw, tra hefyd yn rhoi’r cyfle i chi rannu eich barn, heriau  a’r hyn sy’n achosi pryder.

I gwblhau’r arolwg cliciwch y ddolen ganlynol.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/DJ293LC

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg hwn yw dydd Gwener 27 Medi 2019.

Diolch i chi am gymryd rhan – mae eich barn yn bwysig i ni. Os oes ydych yn cael unrhyw drafferthion i gwblhau’r arolwg neu eisiau gwybod mwy am y gwaith hwn cysylltwch â Sara Sellek yn CGGC – ssellek@wcva.cymru neu Tel: 029 2043 1777

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design