avow logo

AVOW

AGIC Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Mamolaeth

Mae Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi lansio adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru. Mae’r arolwg yn rhedeg o fis Mehefin 2019 tan haf 2020 pan fyddwn yn cyhoeddi adroddiad cenedlaethol.

Yn rhan o’r adolygiad rydym yn gweithio gyda Cynghorau Iechyd Cymuned i gasglu barn unrhyw un sy’n byw yng Nghymru sydd a phrofiad o wasanaethau mamolaeth. Rydym eisiau clywed gan bawb sydd a phrofiad o feichiogrwydd a geni plant yn cynnwys partneriaid neu unrhyw un arall sydd am rannu eu barn am wasanaethau mamolaeth. Os gwelwch yn dda, llenwch a dychwelwch yr holiadur byr yma.

Wrth ateb y cwestiynau meddylia am dy brofiad mwyaf diweddar o enedigaeth YMA

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design