avow logo

AVOW

Prosiect Hanes Gwirfoddoli yn Wrecsam

Ydych chi erioed wedi gwir fod d o l i yn Wrecsam? Rhannwch eich storïau a’ch lluniau efo ni!

Mae gan sir Wrecsam ei phentrefi a’i threfi hanes a diwylliant gwirfoddoli cyfoethog. Yn wir, mae gwirfoddolwyr wedi helpu i lunio’n cymdeithas.

Fel rhan o’n Jiwbilî Arian rydym ni’n trefnu arddangosfa i ddangos ymroddiad gwirfoddolwyr yn Wrecsam ond mae arnom ni angen eich cymorth chi – mae arnom ni angen gwybodaeth, lluniau, atgofion ac unrhyw beth arall yn ymwneud â gwirfoddoli.

Dywedwch eich hanes a rhannwch eich profiad!

Dim ots pa faint amser sydd wedi mynd heibio – dywedwch wrthym ni sut y bu i chi wirfoddoli a gwneud gwahaniaeth i’r ardal a’i thrigolion.

Cysylltwch â john.ellis@avow.org neu ffoniwch 01978 312556 www.avow.org/hov

 

Mae rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i chi, eich mudiad a’ch cymuned ar gael yng Nghylchlythyr Gwanwyn 2013 AVOW: http://avow.org/wp-content/uploads/2012/05/AVOW-Spring-2013-Welsh.pdf

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design