avow logo

AVOW

Gwobrau’r Uchel Siryf 2020 – Enwebiadau

Mae’r broses enwebu ar gyfer Gwobrau’r Uchel Siryf yn 2020 wedi dechrau. Nod Gwobrau’r Uchel Siryf, a lansiwyd yn 2013, yw cydnabod cyfraniadau eithriadol gan unigolion neu sefydliadau gwirfoddol/cymunedol (gyda nod elusennol) i’w cymunedau perthnasol.

Cyflwynir y gwobrau i’r enillwyr mewn seremoni yn Theatr Clwyd ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni enwebu wedi’u llenwi yw hanner dydd ar 13 Rhagfyr 2019. Dylid anfon ffurflenni wedi eu llenwi i info@flvc.org.uk os gwelwch yn dda. Hefyd gofynnwn yn garedig i chi rannu’r wybodaeth gyda’ch rhwydweithiau fel bod pawb yn cael cyfle i gyflwyno enwebiadau.    

“Mae Seremoni Wobrwyo’r Uwch Siryf yn gyfle i ni i gyd gydnabod ac amlygu rhywfaint o’r gwaith gwych sy’n cael ei gyflawni gan nifer o bobl sy’n rhoi eu hamser prin i gymaint o achosion lleol da”.

Ffurflenni w-high-sheriff-of-clwyd-nomination-form-2020-cym

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design