avow logo

AVOW

Helpu i ddatblygu Cynllun newydd ar gyfer Pobl Hŷn – ‘Cof Byw’

Nod y cynllun ‘Atgof Byw’ yw defnyddio casgliadau graffigol a chlyweledol Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LIGC) i ysgogi atgofion gan pobl hŷn, a’r rhai sy’n byw gyda dementia, er mwyn cychwyn sgwrs a rhannu stori.  Mae’r cynllun hefyd yn tynu sylw at y cyfoeth o adnoddau digidol (casgliadau ffotograffau, papurau newydd a chylchgronau ar-lein, mapiau degwm, ffilmiau, fideos, recordiadau sain a mwy) y gellid cael mynediad iddynt ar wefan y Llyfrgell.

Rydym wedi peilota’r cynllun gyda wardiau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, yn ogystal â Chroesffyrdd Ceredigion; y cam nesaf yw asesu’r diddordeb mewn ehangu’r cynllun ‘Atgof Byw’ i sefydliadau sy’n cefnogi pobl hŷn trwy Gymru.

Rwyf felly yn gofyn am eich help trwy gymryd rhan y nein ymgynghoriad ar-lein ar y ddolen yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/LLGCAB/.

Bydd yr ymgynghoriad y nein helpu i adnabod pa adnoddau sydd eisoes ar gael gennych a pha offer fyddai angen arnoch i fod yn rhan o’r cynllun.  Os bydd digon o dystiolaeth i gefnogi’r cynllun bydd LIGC yn defnyddio’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn sail i gais am gymorth i ariannu offer ac adnoddau.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design