avow logo

AVOW

Helpwch y Comisiwn Elusennau i leihau Twyll Mewnol

Mae’r Comisiwn am gael gwybod mwy am brofiadau elusennau o dwyll mewnol, sef twyll a gyflawnir gan rywun sy’n rhan o’r elusen, boed hynny fel ymddiriedolwr, cyflogai neu wirfoddolwr.

Mae’r Comisiwn am gael gwybod mwy am brofiadau elusennau o dwyll mewnol, sef twyll a gyflawnir gan rywun sy’n rhan o’r elusen, boed hynny fel ymddiriedolwr, cyflogai neu wirfoddolwr.

Twyll mewnol yw un o’r mathau mwyaf niweidiol o dwyll. Mae’n tynnu arian i ffwrdd o’r elusen y gellid ei wario ar fuddiolwyr ac mae’n gamddefnydd o ymddiriedaeth.

Gall twyll mewnol niweidio enw da elusen, ysbryd staff a gwirfoddolwyr a hyder rhoddwyr a buddiolwyr yn yr elusen a’i gwaith.

Mae’r Comisiwn Elusennau am glywed gennych os:

Nod yr ymarfer hwn yw: 

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i ddeall yn well sut mae’r broblem yn effeithio ar y sector ac i lywio datblygiad canllawiau.

Mae’r Comisiwn am sicrhau elusennau nad ymarfer cydymffurfio rheoleiddiol mo hwn ac nad bwriad y Comisiwn yw ymchwilio i elusennau unigol o ganlyniad.

Os ydych yn credu y gallwch helpu, atebwch yr arolwg erbyn dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design