avow logo

AVOW

Helpwch sefydlu’r ‘Sea Cadets’ yn Wrecsam Mae’r ‘Sea Cadets’

Angen eich cymorth i ail-sefydlu uned yn Wrecsam ar ôl 15 mlynedd heb ddim darpariaeth. Ein ethos yw rhoi’r cychwyn gorau i bobl ifanc trwy antur a hwyl forwrol. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn chwilio am oedolion brwdfrydig i ymuno gydag ein tîm rheoli i redeg a sefydlu’r uned, ynghyd ag arweinwyr ieuenctid i gyd-weithio gyda’r ‘Sea Cadets’ yn wythnosol.

Mae’r tîm rheoli yn cynnwys cadeirydd, ysgrifennydd, trysorydd ac aelodau pwyllgor a fydd yn codi arian i gefnogi’r uned. Bydd yr arweinwyr ieuenctid yn derbyn hyfforddiant llawn ar sut i drosglwyddo rhaglen y ‘Sea Cadets’ i rai rhwng 10-18oed. Nid does angen profiad blaenorol; dim ond ymrwymiad, brwdfrydedd a pharodrwydd i ddysgu ynghyd a’r dymuniad i roi cymorth i bobl ifanc yn eich cymuned.

Mae angen i bob gwirfoddolwr cwblhau ffurflen datguddiad DBS (CRB cynt) ac i fynychu cwrs sefydlu 1-2 ddiwrnod yn lleol. Ceir ragor o wybodaeth ar ei gwefan http://www.sea-cadets.org/volunteer. Unwaith y byddwch wedi sefydlu’r uned byddwch yn cael eich mentora gan uned ‘Sea Cadéts’ cyfagos. Os oes gennych ddiddordeb neu angen ragor o wybodaeth cysylltwch trwy e-bostio info-nw@ms-sc.org neu ymwelwch â’n gwefan am ragor o wybodaeth www.sea-cadets.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design