avow logo

AVOW

(English) Heart of Volunteering Day

Rydym yn cynnal Ffair Fawr Wirfoddoli i bawb sydd â gwirfoddoli wrth galon eu gwaith i ddechrau digwyddiadau Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr ac Wythnos Genedlaethol Brydeinig y Galon ddydd Sadwrn 7 Mehefin 2014 ar Sgwâr y Frenhines, Wrecsam, a Llwyn Isaf, Wrecsam. Dechreuodd Wythnos y Gwirfoddolwyr yn 1984; eleni byddwn yn dathlu 30 mlwyddiant y digwyddiad hwn.

Bydd yn ddiwrnod llawn hwyl yn cynnwys adloniant, stondinau a digonedd o weithgareddau. Hefyd cynhelir diwrnod ‘chwarae bach’ yn Llwyn Isaf i’r plant. Bydd yn gyfle gwych i weld pa gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn ardal Wrecsam a beth y gall gwahanol sefydliadau eu cynnig. Os hoffai eich sefydliad osod stondin yn y digwyddiad neu gymryd rhan ar y llwyfan, cysylltwch â Tegan ar 01978 312556 neu tegan.sollis@avow.org

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design