avow logo

AVOW

Beth ydych chi’n ei feddwl o addysg?

Mae Estyn wedi lansio arolwg i ofyn i breswylwyr yn Wrecsam am eu barn ar ba mor dda y mae gwasanaethau addysg a ddarperir gan Gyngor Wrecsam yn cefnogi ysgolion a gwasanaethau ieuenctid.

Mae’r arolwg yn gofyn i rieni, gofalwyr, dysgwyr ac unrhyw un sy’n gweithio neu’n ymwneud ag addysg helpu arolygwyr i farnu pa mor effeithiol yw’r gwasanaethau addysg o ran sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn yr addysg y mae ganddyn nhw hawl iddi.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr arolwg.

Mae’r arolwg ar agor tan 27 Medi.

lges-survey-wrexham-library-a4-cy-page-001

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design