avow logo

AVOW

Siawns i Ddeud eich Deud am Blismona

Hoffai’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd glywed eich barn am blismona, ei flaenoriaethau a’r phraesept 2020/21 (y rhan o’r dreth gyngor sy’n talu am blismona). I rannu eich barn, cliciwch yma i gwblhau ein harolwg ar-lein.

Os ydych chi’n rhan o sefydliad neu grŵp, a wnewch chi rhannwch yr e-bost hwn gyda’ch cysylltiadau os gwelwch yn dda.

Os hoffech gael copi papur o’r arolwg neu os oes angen unrhyw fformat arall sy’n cynnwys Hawdd ei ddeall, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a throsedd dros y ffôn, drwy’r post neu drwy e-bost. Mae’r wybodaeth gyswllt wedi’i rhestru isod.

Rhif Ffon: 01492 805485

E-bost: opcc@nthwales.pnn.police.uk

Cyfeiriad: Swyddfa Commisiynydd Heddlu a Throsedd, Pencadlys, Glan Y Don, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL298AW

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design