avow logo

AVOW

Ydych chi erioed wedi gwirfoddoli yn Wrecsam? Rhannwch eich storïau a’ch lluniau efo ni!

Eleni mae Avow yn dathlu 25 mlynedd – ein Jiwbilî Arian – ac mi fyddwn ni’n cynnal arddangosfa ac yn cynhyrchu llyfryn ar hanes gwirfoddoli yn Wrecsam a’r fro.

Mae gan Wrecsam hanes hir o wirfoddoli yn ogystal ag ethos gwirfoddoli cryf. Heb amheuaeth mae gwirfoddolwyr wedi effeithio ar fywyd a chymdeithas Wrecsam a’i thrigolion.

Dywedwch eich hanes a rhannwch eich profiad!

Dim ots pa faint amser sydd wedi mynd heibio – dywedwch wrthym ni sut y bu i chi wirfoddoli a gwneud gwahaniaeth i’r ardal a’i thrigolion. Rhannwch eich stori a’ch profiad gyda ni drwy gysylltu â  john.ellis@avow.org neu ffonio 01978 312556.

avow.org/hov/?lang=cy 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design