avow logo

AVOW

Ariannu Prosiect Ieuenctid Tyfu’n Wyllt 2018

Mae croeso i chi ddosbarthu’r wybodaeth hyn i unrhyw fudiadau sydd yn gweithio gyda pobl ifanc yng Nghymru. 
Mae blodau gwyllt a ffyngau’n anhygoel! Dyna pam ein bod yn gwahodd pobl ifanc 14-25 oed i gymryd rhan mewn haf yn llawn gweithgareddau a defnyddio eu sgiliau creadigol. Eleni mae Tyfu’n Wyllt yn cynnig dau, ie DAU, gyfle i bobl ifanc dderbyn £500 trwy greu fideo cais byr yn egluro eu syniad wrth Tyfu’n Wyllt a sut y byddant yn gwario’r arian.
Dewis 1 – Prosiectau cymunedol yn eich cymuned (14-25 oed)

Gall pobl ifanc ddefnyddio’u diddordeb mewn ffotograffiaeth, cerddoriaeth, drama, dawns, ffilm, y celfyddydau gweledol neu fwy i ddathlu blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd hwyliog a dyfeisgar.

https://www.youtube.com/watch?v=Tdz4Qy6uDbU

Dewis 2 – Prosiectau cyd-greu ar gyfer egin-artistiaid (18-25 oed yn unig)

Ymgeisio i ymuno gydag eraill ar draws y DU i gynllunio arddangosfa hydref yn lleoliad celf nodedig Parc Cerfluniau Swydd Efrog. Bydd hyn yn cynnwys dosbarth meistr gydag artist yn y lleoliad ym mis Gorffennaf.

https://www.youtube.com/watch?v=N9vDLKgjGzk

Am wybod mwy?  Ymwelwch â http://www.growwilduk.com/cy/creadigol

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design