avow logo

AVOW

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt

Ar agor ar gyfer ceisiadau nawr!

Oes gennych chi syniad cyffrous ar gyfer prosiect sy’n dod â phobl at ei gilydd trwy weithgareddau sy’n eu cysylltu gyda’u cymuned ac sy’n dathlu blodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol y DU?

Os oes, darllenwch ymlaen …

Am beth ydyn ni’n chwilio? 

Bydd Tyfu’n Wyllt yn rhoi ariannu o £2,000 neu £4,000 i grwpiau a phrosiectau:

 Mae hynny’n swnio’n debyg i fy ngrŵp neu fy mudiad i, ond ydyn ni’n gymwys? 

Rydych yn gymwys i ymgeisio os ydych yn:

Yn anffodus, nid yw’r grwpiau canlynol yn gymwys i ymgeisio:

Ond fe allech ymuno i gefnogi grŵp sy’n gymwys i drosglwyddo’r prosiect!

Felly, beth fydd yn digwydd nesaf? 

Am fwy o wybodaeth a sut i wneud cais, ewch i’n gwefan: https://www.growwilduk.com/cy/ariannu-prosiectau-cymunedol-2018-0

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design