avow logo

AVOW

Wobr Gymunedol y Faner Werdd – 2015

keep-wales-tidy-logo_400_400_rsMae’r Wobr Gymunedol y Faner Werdd yn wobr genedlaethol sy’n cael ei redeg yng Nghymru gan Gadwch Gymru’n Daclus ac yn cydnabod mannau gwyrdd o safon uchel sy’n cael eu rheoli gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Mae’r Wobr yn rhan o’r cynllun Gwobr y Faner Werdd a yw’r safon genedlaethol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd. Grwpiau cymunedol sy’n ymwneud â gerddi, gerddi synhwyraidd, parciau, gall mynwentydd ac ati i gyd fod yn berthnasol.

http://www.keepwalestidy.org/banerwerdd/gwobr

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design