avow logo

AVOW

Sioeau gwych ar garreg eich drws

Ydych chi’n rhan o grwp cymunedol yng Nghymru a hoffai drefnu sioe broffesiynol yn eich ardal leol?

Gall Noson Allan eich helpu i wneud hyn drwy gymryd cyfrifoldeb am y risg ariannol a’r pen tost. Mae’n syml ac yn hawdd ei ddefnyddio, a gall y cynllun ddarparu arian a thocynnau, ynghyd â chyngor a chymorth ymarferol, yn ogystal ag argymell cwmnïau gwych sy’n addas i’ch neuadd leol.

Mae Noson Allan yn rhan o Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol. Ei nod yw annog, galluogi a chefnogi:

 

 

Ffôn: 029 2044 1340

ymholiadau@nosonallan.org.uk

www.nosonallan.org.uk

Noson Allan, Cyngor Celfyddydau Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

Sioeau gwych ar garreg eich drws

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design