avow logo

AVOW

Grantiau ar gael nawr ar gyfer Wythnos Lysieuol Genedlaethol 2018

Trefnir yr Wythnos Lysieuol Genedlaethol (14-20 Mai 2018) gan y Gymdeithas Lysieuol a’r flwyddyn nesaf y thema fydd bwyta bwyd llysieuol blasus a chyffrous.

Ewch i http://www.nationalvegetarianweek.org i gael gwybod mwy am yr wythnos.

Mae’r Gymdeithas Lysieuol yn cynnig grantiau i gynorthwyo grwpiau gyda’r digwyddiadau neu’r gweithgareddau sydd ganddynt ar y gweill ar gyfer yr wythnos.

Maent yn derbyn ceisiadau am grantiau mawr a bach – disgwylir i grantiau bach fod hyd at £200 a grantiau mawr hyd at £2,000. Bydd angen i geisiadau am grantiau mawr ddangos sut y bydd y gweithgaredd yn cael mwy o effaith.

Mae manylion llawn y rhaglen grant ar gael ar wefan yr wythnos: http://www.nationalvegetarianweek.org/grants/

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design