avow logo

AVOW

Llywodraeth yn ymgynghori ar ei pherthynas â’r sector

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i’r ddogfen ymgynghori Parhad a newid – adnewyddu’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector yng Nghymru, yw 8 Awst 2013.

Bydd yr ymgynghoriad yn cyfrannu at syniadau Llywodraeth Cymru ar:

Mae bwrdd WCVA wedi trafod ymateb drafft, ac yn awyddus i glywed barn ei aelodau a mudiadau eraill yn y trydydd sector cyn llunio’r ymateb terfynol. Mae ymateb drafft WCVA ar gael am http://tinyurl.com/lmrhh6z.

Gellir lawrlwytho dogfen ymgynghori Llywodraeth Cymru am http://tinyurl.com/nstnulm.

Lawrlwythwch y ddogfen lawn yma.

Lawrlwythwch yr arolwg yma.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design