avow logo

AVOW

Ymgynghoriad Llywodraeth ar Aflonyddu Rhywiol yn y Gweithle

equality

Ar 15 Gorffennaf  lansiodd Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth ymgynghoriad ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle. Maent yn ymgynghori ar y ddyletswydd orfodol, yn egluro’r gyfraith ar aflonyddu trydydd parti, p’un ai a yw interniaid a gwirfoddolwyr yn cael eu diogelu’n ddigonol gan gyfreithiau presennol, ac yn ymestyn y terfynau amser i ddwyn hawliad o aflonyddu, gwahaniaethu neu annhegwch gerbron Tribiwnlys Cyflogaeth.

Ceir yr ymgynghoriad fan’ma.

Y terfyn amser ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 2 Hydref 2019.

Rhennir yr ymgynghoriad yn ddwy ran:

Mae’r ddau yn bwrw golwg ar yr un materion gyda lefel gwahanol o fanylder.

Os ydych am gyfeirio’ch rhanddeiliaid yn syth i’r cwestiynau ar lein, fe’i geir fan’ma:
https://www.smartsurvey.co.uk/s/Workplacesexualharassment/ neu drwy ddolen y brif dudalen wefan uchod.

Bydd y CCHD yn cyflwyno ymateb ac yn ei wneud yn glir i’r llywodraeth bod angen dyletswydd orfodol i’w gorfodi ar gyflogwyr i gymryd camau rhesymol i ddiogelu’u staff rhag aflonyddu ac annhegwch.

Wnewch chi ymateb i’r ymgynghoriad a hefyd annog eich rhanddeiliaid i ymateb i’r set o gwestiynau ar-lein ar gyfer unigolion.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design