avow logo

AVOW

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC)

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) yn ystyried symud o’u hadeilad presennol i leoliad canol tref yn yr Wyddgrug. Mae hen ysgol gynradd Glanrafon wedi cael ei adnabod fel ymgeisydd posibl ac mae AJA (Arwel Jones Associates) wedi cael eu penodi i edrych ar ddichonoldeb ei sefydlu fel canolfan trydydd sector newydd a chanolfan gymunedol.

Dewch draw i weld y cynlluniau a chyfrannu’ch barn a’ch syniadau ar y cynnig yn Glanrafon rhwng 1100 a 1800 ar ddydd Mercher 29 Tachwedd, pan fydd staff FLVC a’r tîm astudio yn bresennol i egluro’r cynlluniau a gwrando ar eich awgrymiadau. Croeso i bawb!

Byddem hefyd yn ddiolchgar pe taech yn gallu cwblhau arolwg ar gyfer yr astudiaeth erbyn 1af Rhagfyr

https://www.surveymonkey.co.uk/r/FGXBCX5-CYM

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design