avow logo

AVOW

Sicrhau cyllid i’ch man addoli

Ar safle blog WCVA: Dyma Rich Roberts, Swyddog Prosiect Catalydd Cymru – Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, yn bwrw golwg ar rai o’r cyfleoedd am gyllid sydd ar gael i grwpiau treftadaeth.

‘Mae gan Gymru dreftadaeth grefyddol eithriadol o gyfoethog ac mae ei mannau addoli ymysg trysorau mawr Prydain. Mae’r adeiladau trawiadol, bendigedig, ac eto di-glod yn cynnig rhywle tawel i ymlacio a myfyrio, ond maent hefyd yn gyswllt clos rhyngom ni a’r bobl a’r cymunedau a’u hadeiladodd, ac felly rhaid i ni ymdrechu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

‘Un o’r ymholiadau mwyaf cyffredin rydym yn ei gael ym mhrosiect Catalydd Cymru-Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yw gan bobl sy’n chwilio am gyllid ar gyfer eu man addoli lleol. Dyma rai o’r opsiynau cyllido sydd ar gael i gymuned cadwraeth treftadaeth Cymru…’

Gallwch ddarllen mwy ar http://wcva.tumblr.com/post/166536854530/sicrhau-cyllid-ich-man-addoli

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design