avow logo

AVOW

Dod yn Actif

actifwoods

Dod yn Iach yn y Goedwig

Teithiau cerdded iach dan arweiniad mewn coedwigoedd o amgylch Wrecsam

Mae Coed Actif Cymru a Groundwork Gogledd Cymru’n cydweithio i gynnig sesiynau cymdeithasol a hwyliog AM DDIM mewn gwahanol goedwigoedd o amgylch Wrecsam.

Mae’r lleoliadau’n cynnwys: Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Melin y Nant a Moss Valley

Mae’r Gweithgareddau’n Cynnwys: Cerdded a Chraffu ar Fywyd Gwyllt, Helfeydd Trysor gyda themâu Natur, gallwch hyd yn oed fwynhau Te a Theisen Gwyllt yn yr awyr agored.

Rydym yn croesawu pobl sydd efallai’n cael problemau iechyd a phobl sydd eisiau gwella eu ffitrwydd.

Gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i’ch bywyd.

Dod yn Iach yn y Goedwig:

Bob dydd Mercher o Fedi’r 17eg

Yn parhau hyd Ragfyr 10fed 2014

I gael AMSERLEN gyda’r union ddyddiadau a lleoliadau, cysylltwch ag:

Anne Brenchley o Goed Actif Cymru ar: 07530 761743 Ebost actifwoodswrexham@smallwoods.org.uk neu

Geraint neu Emma o Groundwork Gogledd Cymru ar: 01978 757524

Gwnewch yn siŵr eich bod yn galw o flaen llaw i gadarnhau eich bod am ddod.

  DYDDIAD LLEOLIAD LEFEL Y GWEITHGAREDD
  Dydd Mercher    
MEDI 17eg Alyn Waters Country Park Hawdd
  24ain Nant Mill Canolig
HYDREF 1af Chirk Castle NT Canolig
  8fed Erddig NT Felin Puleston Hawdd
  15fed Moss Valley Hawdd
  22ain Alyn Waters Country Park Hawdd
TACHWEDD 5ed Maes Y Pant, Gresford Hawdd
  12fed Chirk Castle Canolig
  19eg Erddig Felin Puleston Hawdd
  26ain Moss Valley Hawdd
RHAGFYR 3ydd Maes Y Pant, Gresford Hawdd
  10fed Alyn Waters Country Park Hawdd

actifwoods-bot

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design