avow logo

AVOW

Cymerwch ran: Strategaeth Cynnwys CBSW

Ein Gweledigaeth yw bod bawb fynediad at yr wybodaeth y mae arnynt ei hangen i ddylanwadu ar y broses o gynllunio a darparu gwasanaethau.  Rydym yn ymgysylltu ac yn ymgynghori â phawb ar bob penderfyniad sy’n effeithio arnyn nhw a, lle bo’n bosib, rydym yn cydweithio i gynllunio a darparu gwasanaethau.

Hoffem glywed eich barn am ein ‘Strategaeth Ymgysylltiad’ newydd drafft a hefyd gael gwybod os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer sut y gallwn gynnwys pobl yn fwy.

 

Cymerwch ran cyn 7 Mai 2018.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design