avow logo

AVOW

Ansawdd yn Bwysig

Cyfarfod Cyffredinol
Dydd Mawrth Chwefror y 25 2014
1.30yp – 2.30yp
yn
Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam

Ansawdd yn Bwysig
Cyflwyniad gan Gill Hesketh & Bob Hughes (Arbenigolwyr IIP)
Gwobrau PQASSO/IIP/IIV/ISO/Y Ddraig Werdd/ Iechyd Gweithle Bach – beth ydyn nhw ac ydyn nhw o werth?

RSVP – kate.davies@avow.org

Lawrlwytho poster

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design