avow logo

AVOW

Gwaithgar Bwrdd Safonau Codi Arian (FRSB)

Mae’r hinsawdd economaidd bresennol yn ei gwneud yn fwy a mwy anodd i elusennau godi incwm y mae ei wir angen. Gyda thoriadau difrifol mewn cefnogaeth statudol i grwpiau gwirfoddol, mae’n hanfodol bod sefydliadau’n dod o hyd i ddulliau eraill o godi arian a chynyddu refeniw.

Gall ymrwymo i hunanreoleiddio fod yn help, felly mae’r Bwrdd Safonau Codi Arian (Fundraising Standards Board) yn dod i AVOW i gynnal gweithdy ar:

HUNANREOLEIDDIO AR GODI ARIAN – TIC Y BWRDD SAFONAU CODI ARIAN – CAEL Y GORAU OHONO

Mae’r gweithdy ar gyfer sefydliadau sy’n ystyried codi arian, aelodau presennol sydd eisiau gwirio a ydynt yn cydymffurfio â gofynion y Bwrdd Safonau Codi Arian ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu dealltwriaeth o hunanreoleiddio codi arian, yn dilyn adolygiad yr Arglwydd Hodgson o Ddeddf Elusennau 2006.

Fe allwch chi archebu lle yn www.avow.org/training-booking/ , drwy anfon e-bost at communitycourses@avow.org neu drwy ffonio 01978 312556.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design