avow logo

AVOW

Archwiliad ar y Sefyllfa Codi Arian

Gwahoddir elusennau cofrestredig sydd â dau neu fwy o aelodau staff a chydag incwm gwirfoddol o hyd at £50,000 i wneud cais am gymorth codi arian yn rhan o’n prosiect “Archwiliad ar y Sefyllfa Codi Arian a Hyfforddiant Gweithredol” a ariennir gan y Loteri Fawr.

Caiff elusennau llwyddiannus eu paru â hyfforddwr profiadol a fydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu strategaeth codi arian newydd, gan felly gynyddu’r sgiliau codi arian a’r wybodaeth yn yr elusen.

I gael pecyn gwybodaeth a ffurflen gais cysylltwch ag alisonp@institute-of-fundraising.org.uk neu ffoniwch 02920 340062

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design