avow logo

AVOW

Sesiwn Cyngor Cyllido yn Wrecsam

funding-advice

THIS Project, Wrecsam, dydd Mercher 6 Awst. Sesiynau ar gael rhwng 10am a 3pm.

Archebwch sesiwn 1-2-1, drwy ebstio y Tîm Gwybodaeth ar gwybodaeth@celfcymru.org.uk neu rhowch alwad i ni ar 0845 8734 900.

Bydd gofyn i chi anfon disgrifiad byr o’ch prosiect ac hefyd i atodi eich CV celfyddydol, bywgraffiad neu esboniad o’ch cefndir fel unigolyn neu sefydliad celfyddydol cyn archebu lle.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.cyngorcelfyddydaucymru.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design