avow logo

AVOW

Cyngerdd Am Ddim I Ddathlu Pen-blwydd Deafblind UK yn 90

Yn cynnwys
Band Ukelele Llys Y Tywysoges

Ymunwch â ni o 1:00yh i ddechrau am 1:30yh ar Ddydd Gwener 20fed Ebrill
Canolfan Trinity, Rhodfa Trinity,
Llandudno LL30 2NQ

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yno!

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:

Mike Wycherley
Michael.wycherley@deafbling.org.uk
07950 008 870
www.deafblind.org.uk
Facebook: DBUKcharity
Twitter: @DeafblindUK

Rhif Elusen Gofrestredig: 802976

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design