avow logo

AVOW

Cyfle i ymaelodi â ni AM DDIM

I ddathlu eu Jiwbilî arian bydd AVOW yn cynnig aelodaeth 12 mis AM DDIM i aelodau newydd drwy’r grant ‘Gwneud Gwahaniaeth’.

Dywedodd siaradwr ar ran AVOW ‘Mae’n bleser medru cynnig aelodaeth am ddim i fudiadau newydd i ddathlu 25 mlynedd o gefnogi’r sector wirfoddol a chymunedol yn Wrecsam.  Mae gennym ni amrywiaeth fawr o wasanaethau i gefnogi mudiadau ac unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli’.  AVOW ydi Cyngor Gwirfoddol sir Wrecsam a gallwn gynnig cefnogaeth i unrhyw un sy’n bwriadu sefydlu mudiad yn ogystal ag i’r mudiadau hynny sy’n bodoli’n barod. Mae swyddfeydd AVOW ar Stryd Egerton yn Wrecsam mewn lleoliad delfrydol i unrhyw un sy’n dymuno dod draw am gymorth neu i ddefnyddio un o’r ystafelloedd cyfarfod i gynnal gweithgareddau grŵp.  Bydd cyfle i’r mudiadau sydd wedi ymaelodi ag AVOW o’r blaen fynychu unrhyw un o’r cyrsiau hyfforddi (gwerth £20) sydd wedi eu trefnu ar gyfer y flwyddyn, yn rhad ac am ddim. Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael fodd bynnag  a bydd y cynnig ond yn para tan ddiwedd mis Mai. Os hoffech chi fanteisio ar y cynigion hyn ewch i www.avow.org/about-avow/become-a-member/ i gwblhau ffurflen gais.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design