avow logo

AVOW

Cyhoeddi enwau rownd derfynol Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus 2017

Mae Cadwch Gymru’n Daclus, sy’n un o’r prif elusennau amgylcheddol yn falch i allu cyhoeddi rhestr fer o enwau ar gyfer Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus 2017 sy’n cydnabod grwpiau sy’n gweithio’n ddiflino i wella eu hardaloedd lleol.

Mae gan yr arwyr gwyrdd di-glod hyn ar hyd a lled Cymru storïau ysbrydoledig i’w hadrodd am sut y mae eu gwaith gwirfoddol wedi gwella nid yn unig eu hamgylchedd lleol trwy leihau sbwriel a diogelu cynefinoedd bywyd gwyllt ond hefyd wedi creu cysylltiadau yn eu cymunedau, trwy ddod â phobl ynghyd ac mewn rhai amgylchiadau lleihau effeithiau tlodi.

Cefnogir Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus gan Viridor, un o brif gwmnïau ailgylchu, ynni adnewyddadwy a rheoli gwastraff y DU. Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr Viridor Phil Piddington mae’r cwmni a Cadwch Gymru’n Daclus yn ymroddedig i annog y cyhoedd i roi’r stwff iawn yn y bin cywir.

Meddai: “Mae’r neges hon nid yn unig yn allweddol i genhadaeth Cadwch Gymru’n Daclus ond hefyd i ymrwymiad Viridor i annog trigolion i ailgylchu pob peth posib er mwyn bod y gwastraff sydd ar ôl, na ellir ei ailgylchu, yn cael ei drawsnewid yn ynni carbon isel. 

“Edrychwn ymlaen at ymuno gyda’r elusen i ddathlu gwaith y bobl ysbrydoledig hynny o Gymru sy’n gweithio’n ddiflino i wella eu hamgylchedd lleol.”

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

“Ers 25 mlynedd a mwy, mae Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus wedi dathlu pobl ysbrydoledig o bob oed am gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o fentrau gwyrdd, pob un ohonynt â’r nod cyffredin o wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Llongyfarchiadau i bob un ar y rhestr fer o wirfoddolwyr, ysgolion, busnesau a mudiadau. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn y seremoni Wobrwyo a dymuniadau gorau i chi.”

Gwahoddir y tri grŵp a roddir ar y rhestr fer ar gyfer pob categori i fynychu seremoni fawreddog i’w chynnal yng Nghaerdydd ar 20 Tachwedd 2017, gyda’r cyflwynydd S4C Siân Thomas a’r pencampwr rygbi Tom Shanklin yn arwain.

Categori Noddwr Rownd Derfynol 
Gwobr Afonydd a Glannau

Dŵr Cymru

Groundwork Wales
Widlife Watch Litter Pickers
Merthyr Tydfil Angling Association
Gwobr Dyfodol Cynaliadwy  
Redrow
Milford Youth Matters
Prosiect Bwyd Abertawe /Discovery SVS
Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent
Ysgolion Eco yn y Wobr Gymunedol  

Helping Hand Environmental

Ysgol Gynradd Fochriw
Ysgol Gynradd Cwmclydach
Ysgol Wdig School
Gwobr ‘Goriad Werdd  
DS Smith
Canolfan Dwristiaeth Gogledd Cymru

Adcote House
Top of the Woods

Gwobr Bioamrywiaeth  
John Lewis
Friends of Henllys LNR
Green Days Innovate Trust
Coed Y Bont
Gwobr Cymunedau Glân  

Brecon Carreg

Cadw Rhath yn Daclus
Cadw Sblot yn Daclus
Pontsticill
Gwobr Trawsnewid Cymuned  

Bouygues UK

Pride in Pill
Caru’n Pentref/Love our Village
3Gs Mens Group
Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn  

Western Power Distribution

Nigel Barry
Wayne Dixon & Koda
Vicky Pearson
Y Wobr Orsaf heb ei Staffio Orau Cymru  

Trenau Arriva Cymru

Gorsaf Y Waun
Gorsaf Caersws
Gorsaf Borth
Y Wobr Orsaf Gorau â Staff Trenau Arriva Cymru Prestatyn
Aberystwyth
Llandudno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design