avow logo

AVOW

Adroddiad Terfynol Dyfodol Gwenud Gwell

Adroddiad Terfynol Dyfodol Gwenud Gwell

‘Diolch o galon i’r rhai a gymrodd yr amser i fewnbynnu i’r ddogfen orffenedig, ac i Sefydliad Bevan am ei pharatoi ar ran y Gronfa Loteri Fawr Cymru.’

blf17_107_fodg-report-bil-07i-page-001

Mae cymru ar groesffordd. Mae nifer o bobl a sefydliadau yn mynebu sialensiau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol gwirioneddol, ynghyd â gorfod ymdopi gydag ansicrwydd gwleidyddol ac ariannol arwyddocaol. Mae’r materion hyn yn cael effaith drawiadol ar sut mae sefydliadau o bob math yn gwella bywydau pobl neu’n creu gwerth cymdeithasol. Tra bod rhai yn mwynhau’r cyfleoedd ac yn ffynnu, mae eraill yn gweld yr addasu yn anoddach.

‘[Mae papur] y nod yw symbylu meddwl a thrafodaeth bellach am ddyfodol ‘gwneud lles’, nid yn unig y mysg elusennau a mentrau cymdeithasol ond a fewn y sectorau cyhoeddus a phreifat hefyd.’

amgaeaf adroddiad terfynol ‘Dyfodol Gwneud Gwell’ er eich sylw: : blf17_107_fodg-report-bil-07i

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design