avow logo

AVOW

Cronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd Ffilm Cymru

Mae’r Gronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd 2017-2020 wedi’i hanelu at brosiectau a fydd yn cynnwys cynulleidfaoedd sydd eisoes yn bodoli yn ogystal ag ehangu’r farchnad i ddenu pobl newydd, gan anelu at wneud cynulleidfaoedd yn fwy cynhwysol.

Yn benodol, mae’r Gronfa yn awyddus i gefnogi gwella’r ddarpariaeth yn yr ardaloedd hynny o Gymru lle mae’n dal yn brin, o ran mynediad at sgriniau sy’n dangos cynnwys ffilm annibynnol ac i gyrraedd rhagor o aelodau’r cyhoedd sy’n cael eu tan gynrychioli mewn cynulleidfaoedd ffilmiau annibynnol mewn mannau cymdeithasol – gan gynnwys, er enghraifft, cyrraedd cymunedau DU a Lleiafrifoedd Ethnig, pobl ag anableddau, oedolion ifanc a phlant.

Mae grantiau hyd at £20,000 ar gyfer hyd at 75 y cant o gyfanswm y gyllideb ar gael i bob lleoliad arddangos, gŵyl ac unrhyw fudiad arall yng Nghymru sydd am ddarparu gwasanaeth ffilm i roi cyfle i gynulleidfaoedd Cymru ddod at ei gilydd i wylio ffilmiau.

Gallai hyn gynnwys:  

Rhaid i brosiectau fod yn arloesol, a gellid dangos hyn drwy:  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Rownd 3 yw 21 Tachwedd 2017 (5pm). 

I gael gwybod mwy, ebostiwch: enquiries@ffilmcymruwales.com neu ffoniwch 029 2076 6931.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design