avow logo

AVOW

(English) Fareshare Event

Mae Fareshare yn fudiad sy’n cynnig bwyd i elusennau a grwpiau cymunedol fel y gallan nhw ei ddosbarthu i’r anghenus.

Os hoffech chi wybod mwy am Fareshare a’u gwasanaethau cliciwch ar y ddolen isod a chofrestrwch ar gyfer y digwyddiad ar ddydd Mercher Mehefin y 26ain 2013.

Cofrestru Ar-Lein ar gyfer Digwyddiad Fareshare yn Wrecsam. System wedi’i chynnal gan Eventbrite

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design