avow logo

AVOW

Cyfle i gael hyfforddiant gweithredol

Gellir anfon cais nawr ar gyfer ein cynnig Hyfforddiant Gweithredol, sy’n rhan o’n prosiect ‘ Sgiliau Trydydd Sector’ a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr,. Mae’r hyfforddiant ar gael i unigolion sy’n codi arian.

Meini Prawf:

I gael mwy o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch ag AlisonP@institute-of-fundraising.org.uk neu ffoniwch 02920 340062.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design