avow logo

AVOW

Dathliad a Gwobrau Ymgysylltu i Newid

Dathliad a Gwobrau Ymgysylltu i Newid

Ymunwch â ni am Wobrau Engage to Change yng Ngwesty Copthorne, CGwesty Springfields, Holywell ar Mehefin 14fed!

10am – 2.45pm

Mae’n bleser i’ch wahodd i ymuno â ni am Wobrau Engage to Change y flwyddyn yma yng Ngwesty’r Copthorne/Ngwesty Springfields! Fe fydd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau’r pobl ifanc gwych sydd wedi bod yn gweithio tuag at gyflogaeth trwy’r prosiect, a’r cyflogwyr cydweithredol sydd wedi gweithio gyda ni i roi cymorth iddyn nhw i gyflawni eu potensial.

P’un a ydych chi’n berson ifanc gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth, rhiant neu gofalwr, neu cyflogwr, fe fydd y diwrnod yn cynnwys rhywbeth i’ch diddori chi. Ochr yn ochr â’r wobrwyon, fe fydd y digwyddiad yn cynnwys siaradwyr a sgyrsiau wedi’i anelu at rymuso unigolion i drawsnewid y gweithlu.

Darparwyd y prosiect Engage to Change mewn partneriaeth rhwng Anabledd Dysgu Cymru, Agoriad Cyf, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Prifysgol Caerdydd, ELITE ac yn ymgorffori Project SEARCH. Caiff y prosiect ei gyllido gan y Gronfa Loteri Fawr mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru trwy’r grant Getting Ahead 2 – y mwyaf a ddyfarnwyd erioed gan y Gronfa yng Nghymru.

Mae’r prosiect yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros 5 mlynedd ar draws Cymru i helpu 1000 o bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth trwy leoliadau gwaith cyflogedig.

I archebu lle am ddim yn y digwyddiad hwn cwblhewch y ffurflen archebu yma.

Noder bod hwn yn ddigwyddiad am ddim gyda lleoedd yn cael eu hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Bydd angen ichi archebu drwy’r ddolen ar y dudalen we i gadw eich lle. Ni allwn warantu mynediad ichi ar y diwrnod os nad ydych wedi archebu. Gellir canslo lleoedd hyd at 10 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Codir ffi o £30 am ddiffyg presenoldeb a chanslo hwyr.

Gobeithio y byddwch yn gallu ymuno â ni yn y digwyddiadau yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch neu ffoniwch fi ar 029 2068 1161.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design