avow logo

AVOW

Ymgynghoriad ar y Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Drafft

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi bod yn cydweithio i ddatblygu Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal. Yn cydweithio gydag ein partneriaid, y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, Prifysgol Oxford Brookes (IPC), rydym yn dechrau ar gyfnod ymgynghori’r strategaeth ddrafft.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys cyfres o weithdai, gweminarau ac arolwg ar-lein rhwng Gorffennaf ac Awst.

Mae’r gweithdai yn ½ diwrnod – 9.30 – 12.30 a’u cynnal ar y dyddiadau canlynol

Gweithdai Dyddiad
Gogledd Cymru 5 Gorffennaf 2019 Optic Centre, Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD http://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/StAsaph
Gorllewin Cymru 8 Gorffennaf 2019 Principality House (Paxton Room), National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN https://botanicgarden.wales/garden-areas/principality-house/
De Cymru 9 Gorffennaf 2019 Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1DL https://www.orbitbusinesscentre.co.uk/en/facilities/

 

Mae’r gynulleidfa darged ar gyfer y gweithdai fel a ganlyn:

I archebu lle ar un o’r gweithdai uchod, e-bostiwch: qedwards@brookes.ac.uk

Os na allwch fynychu un o’r gweithdai ond fod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith hwn, bydd cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad ar y we ar 23 Gorfennaf 2019 am 10.00am neu 2.00pm neu 26 Gorfennaf 2019 am 10.00am neu 2.00pm. Bydd y wefan yn oddeutu awr o hyd a bydd yn ymdrin â’r un pynciau â’r gweithdai a bydd cyfle i chi roi eich mewnbwn a’ch barn.

Mae’r dolenni canlynol yn rhoi manylion ar amseroedd, yn ogystal ag arweiniad ar y ffordd orau o gael mynediad i’r y gwe-gynhadleddau: 

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Bydd wybodaeth bellach ynglŷn â’r arolwg ar-lein yn cael ei gyhoeddi ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg Iechyd a Gwelliant yn y man a byddaf yn gyrru e-bost i chi i roi gwybod pan fydd yr arolwg yn agor.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design