avow logo

AVOW

Rhoi er mwyn rhoi Nadolig i’r Digartref! Tachwedd y 12fed – Rhagfyr yr 17eg

Mae adeg honno’r flwyddyn yn dod pan fyddwn ni’n paratoi parseli bwyd i bobl bregus a digartref y Sir ar gyfer y Nadolig.

Dros y dair blynedd ddiwethaf mae pobl Sir Wrecsam wedi bod yn rhyfeddol o hael, a’r llynedd fe roddwyd mwy na thair gwaith yr hyn a roddwyd yn y blynyddoedd cyn hynny! Oherwydd eu haelioni fe fu’n bosibl i ni baratoi a dosbarthu mwy na chant o barseli bwyd – parseli a fydd yn cynnal pobl drwy’r dyddiau hynny pan na fydd y gwasanaethau arferol ar gael oherwydd yr Ŵyl.

Mae AVOW felly’n gofyn unwaith eto am fwydydd hawdd eu paratoi – bwyd mewn caniau ‘ring-pull’, potiau pot nwdl, creision, bisgedi, cawl cwpan a bariau siocled – a dillad cynnes – hetiau, sgarffiau, cotiau fflîs ac ati.

Gan y byddem ni’n brysur yn trefnu parseli a pharti Noswyl y Nadolig i bobl ddigartref rydym ni wedi penderfynu casglu’r eitemau rhwng Tachwedd y 12fed a Rhagfyr yr 17eg, a fydd yn rhoi digon o amser i ni gael popeth yn barod mewn pryd.

Os hoffech chi gyfrannu, dewch â’ch bwydydd i Dŷ AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam a’u rhoi nhw ym Man Casglu Bwydydd Nadolig y Digartref.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf ewch i dudalen Gweplyfr/Facebook AVOW neu’r wefan www.avow.org.

Diolch i chi o flaen llaw am gefnogi. I wybod mwy, cysylltwch â peter.jones@avow.org neu ffoniwch 01978 312556.

Gwneud gwahaniaeth gyda’n gilydd!

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design