avow logo

AVOW

Teithiau Bws Rhatach ar Gyfer Pobl Ifanc yng Nghymru


Mae Llywodraeth Cymru eisiau annog mwy o bobl ifanc i deithio ar y bws, ac wedi cyflwyno cynlluniau i gynnig y cynllun teithio rhatach FyNgherdynTeithio i bobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru.

Hoffem gael eich barn fel y gallwn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynlluniau newydd.

Mae’r holl wybodaeth ar gael ar-lein yn https://tinyurl.com/yccx3282

Rhowch eich barn trwy ateb y cwestiynau canlynol, erbyn 3 ionawr 2018!

https://www.surveymonkey.co.uk/r/55XSDWG

 

plant

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design