avow logo

AVOW

Penderfyniadau Anodd

wcbcYmgynghori ynglŷn â’n cynlluniau i ail-lunio gwasanaethau’r Cyngor er mwyn cwrdd â’r her ariannol a’r cynigion sydd yn y gyllideb ddrafft ar gyfer 2015/16

Oherwydd toriadau mewn cyllid gan y Llywodraeth Ganolog bydd gan Gyngor Wrecsam tua £45 miliwn yn llai i’w wario dros y tair blynedd nesaf. Yn 2015/16 rydym yn disgwyl gorfod gwneud arbedion o £11 miliwn (er nad yw hyn wedi ei benderfynu gan Lywodraeth Cymru eto). Ond beth mae hyn i gyd yn ei olygu mewn gwirionedd? A beth ydym ni mewn gwirionedd yn cael ei newid i wneud yr arbedion hyn?

Mae’r lluniau yn dangos cyllideb gyfredol y Cyngor, a sut y mae’r gyllideb hon yn cael ei dyrannu a’i gwario.  Maent hefyd yn dangos y meysydd posibl lle gellid gwneud arbedion.

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i wneud ein hunain yn fwy effeithlon, lleihau ein hadeiladau, cynnig mwy o wasanaethau ar-lein, prynu yn well, lleihau rheolaeth ac adolygu gwasanaethau cefn swyddfa.

Fodd bynnag, yn anffodus nid yw gwneud yr holl bethau hyn yn dal yn ddigon i wneud yr arbedion sydd eu hangen a bydd yn dal rhaid i ni newid, lleihau neu atal rhai gwasanaethau.   Felly, rydym wedi llunio rhai cynigion ar gyfer sut y gall yr arbedion hyn gael eu gwneud.  Mae’r cynigion yr ydym wedi eu gwneud yn dod i gyfanswm o £13 miliwn; ond rydym yn gobeithio mai dim ond £11 miliwn y bydd angen i ni ei arbed yn 2015/16.

Mae’r llyfryn ‘Penderfyniadau Anodd’ hwn yn cynnwys gwybodaeth fanylach am y broses o ail-lunio gwasanaethau, ac am y cynigion o bob adran.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design