avow logo

AVOW

Nodyn yn y dyddiadur – AVOW Cyfarfod Cyffredinol

Dydd Mawrth, 12 Mawrth 2013

2pm, Tŷ Avow, 21 Stryt Egerton Wrecsam LL11 1ND

Siaradwr gwadd:

Kevin Roberts – Communities 2.0

Prosiect TG i helpu pobl a mudiadau wneud y gorau o dechnoleg

 

 

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design