avow logo

AVOW

Strategaeth Iechyd Deintyddol

Rydym yn cychwyn ar daith i ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer iechyd deintyddol ar draws gogledd Cymru.  Rydym yn dymuno clywed am eich profiadau o wasanaethau iechyd deintyddol i’n helpu i ddatblygu strategaeth sy’n ymateb i anghenion pobl sy’n byw yng ngogledd Cymru.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/MBPHA/

Byddwn yn derbyn ymatebion hyd at 19 Gorfennaf 2019.

E-bost  BCU.Dentalstrategy@wales.nhs.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design