avow logo

AVOW

Ymgynghoriad Strategaeth Dementia

Beth yn eich barn chi ddylai gael ei gynnwys yn Strategaeth Dementia Gogledd Cymru?

Gallwch fynegi eich barn yn ein harolwg ar-lein: https://www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymgynghoriad-strategaeth-dementia/

Os fyddai’n well gennych drafod mewn person, dros y ffôn neu sgwrs ar-lein yna cysylltwch ag Emma o’r Citizen’s Panel i drefnu hyn drwy anfon e-bost ati emmapugh@cvsc.org.uk neu drwy ffonio 01492 523844.

Anfonwch eich holl atebion atom erbyn 26 Gorffennaf 2019

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design