avow logo

AVOW

DAFFA (Drug & Alcohol Free Football Association)

Bydd DAFFA (gydag Ian Lucas AS) yn herio’r Gwasanaeth Tân,

mewn gêm ar gae Astro Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam (tu ôl i’rCae Râs).

19EG, CIC GYNTAF am 1YP

(45 munud pob ffordd)

Gorffennaf

YMGYRCH SGORIO YN ERBYN CYFFURIAU!

Fe fydd gêm bêl-droed i gefnogi’r ymgyrch yn digwydd ar ôl Cyfarfod Cyffredinol CMGW ar ddydd Gwener, Gorffennaf 19eg, 2013.

Mae gwesteion enwog eisoes wedi addo mynychu’r gêm, felly dewch i wylio gyda’ch ffrindiau neu’r teulu! Mae prosiect DAFFA yn chwarae’i ran yn Lleihau Troseddu yn Wrecsam ac fe ofynnwyd i ni rannu’r cysyniad mewn ardaloedd eraill yng Nghymru. Syniad y prosiect ydi creu gweithgaredd iachus gwrthdyniadol ar gyfer unigolion sy’n dod dros gamddefnydd sylweddau a/neu ddibyniaethau. Mae’r Prosiect wedi bod yn llwyddiannus gyda llawer o ddeilliannau gan gynnwys cael pobl nôl ar y llwybr cywir a gwella diogelwch yn y gymuned.

Dywedodd un o’r rhai a fanteisiodd ar ein cynllun Rhydd o Gyffur: “Dydw i ddim wedi llosgi car ers imi gychwyn chwarae pêl-droed hefo DAFFA dros flwyddyn yn ôl”.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design