avow logo

AVOW

Cyd Cymru

cydcymruCynllun prynu ynni ar y cyd y genedl

Mae’r ail gyfnod cydfargeinio wedi dechrau! Os na wnaethoch ymuno â’r miloedd o bobl a gofrestrodd â Chyd Cymru’r tro cyntaf, dyma’ch cyfle.

Helpodd Cyd Cymru i bobl arbed rhwng £87 a £239 yn y broses gydfargeinio gyntaf, a phe bai pawb a gofrestrodd yn derbyn y fargen ynni newydd, byddai cyfanswm o dros £1m yn cael ei arbed.

Datblygwyd a chefnogwyd cynllun Cyd Cymru gan randdeiliaid ledled Cymru i helpu pobl i gydfargeinio am ynni.

Ar adeg pan fo costau ynni’n cynyddu, ni fu erioed amser pwysicach i arbed arian. Mae cydfargeinio yn bwysig am ei fod yn galluogi pobl i ddod ynghyd i drafod bargen well â darparwyr ynni.

Po fwyaf o bobl sy’n dod at ei gilydd, y mwyaf o arbedion y gallem eu gwneud!

Cofrestrwch NAWR

Dewch i siarad â’r tîm a dysgu mwy am gofrestru mewn digwyddiad Cyd Cymru yn eich ardal chi

 

http://www.cydcymru-energy.com/content.asp?nav=2870,3148,6800&parent_directory_id=2865&language=CYM&pagetype=&keyword=

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design