avow logo

AVOW

Ymagweddau creadigol mewn Gofal Dementia

Mae CDGD Cymru, o fewn Prifysgol Bangor, yn eich gwahodd i seminar, lle bydd y siaradwr gwadd, yr Athro Cysylltiol Lee-Fay Low yn cyflwyno ei dulliau creadigol o ymdrin â gofal dementia.

Cynhelir hi ddydd Mercher 23 Gorffennaf 12:30-14:00 yn ystafell gyfarfod Ardudwy, Safle’r Normal, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2PZ

E-bost: dsdc@bangor.ac.uk  Ffôn: 01248 383719

Ynglŷn â’r siaradwr:

Mae Dr Lee-Fay Low (BSc Psych, PhD) yn Athro Cysylltiol ym maes Heneiddio ac Iechyd ym Mhrifysgol Sydney. Mae hi hefyd yn seicolegydd cofrestredig a chanddi ddiddordebau ymchwil mewn dementia, heneiddio’n iach, gofal preswyl am yr henoed, gofal yn y gymuned, ymyriadau anfferyllol, a phobl hŷn o gefndiroedd diwylliannol ac ieithyddol amrywiol.

Ynglŷn â’r seminar:

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design