avow logo

AVOW

Creu Profiadau Plentyndod Anffafriol (ACE) Gweithlu Ieuenctid Ymwybodol i Gymru

Bu’r Ganolfan Cymorth ACE yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Jain Boon – Cyfarwyddwr Theatr a chefnogir gan CWVYS i ddatblygu cwrs hyfforddi am ddim i weithwyr o wasanaethau ieuenctid ledled Cymru.

Nod yr hyfforddiant yw codi ymwybyddiaeth o ACEs (Profiadau Plentyndod Anffafriol), eu heffaith ar ymddygiad a darparu dulliau i weithwyr i gefnogi  hunanreoliaeth a chryfder personol i pobl ifanc a fydd yn cefnogi eu gwaith arferol.

Bydd gweithwyr sy’n mynychu’r cwrs hyfforddi  yn cael eu henwebu gan eu sefydliad / gwasanaeth a byddant yn cael eu cefnogi i roi ymrwymiad i fynychu cwrs Hyfforddi 1 diwrnod pellach i sicrhau bod y pecyn hyfforddi yn cael ei ddosbarthu ar draws sefydliadau.

Datblygwyd yr hyfforddiant am ddim hwn ar gyfer:

Bydd gan bob sesiwn o leiaf 30 o bobl yn bresennol

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ellie Toll – Ellie.Toll@wales.nhs.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design