avow logo

AVOW

Ymgynghoriad ar Aflonyddwch Rhywiol yn y Gweithle

Newid posib mewn cyfraith yn effeithio elusennau, gwirfoddolwyr ac interniaid.

Mae Swyddfa Cydraddoldeb Llywodraeth y DU wedi lansio ymgynghoriad i helpu i sicrhau bod cyfreithiau ar aflonyddwch rhywiol yn y gweithle yn gweithio’n effeithiol. Mae’n cynnig bod y cyfreithiau yn cael eu hehangu i ddiogelu gwirfoddolwyr ac interniaid.

Yn gryno, mae’r newid yn galw ar,
–       Gyflogwyr i chwarae rhan gynyddol mewn atal, newid y ffocws oddi ar y cyfrifoldeb y cyflogwr ar ôl digwyddiad i ddyletswydd flaengar cyn i unrhyw ymddygiad anghyfreithiol ddigwydd.
–       Estyniad o amddiffyniadau’r Ddeddf Gydraddoldeb (nid yn unig am aflonyddwch rhywiol ond yr holl amddiffyniadau yn Rhan 5 o’r Ddeddf Gydraddoldeb) i wirfoddolwyr (ac interniaid)
–       Estyniad o’r amser y mae hi’n gymryd i hawlio aflonyddwch, anffafriaeth neu erledigaeth i dribiwnlys cyflogaeth.

Gwirfoddolwyr ac Interniaid
Mae’r cwestiynau ymgynghorol a ofynwyd ynghylch gwirfoddolwyr ac interniaid fel a ganlyn;

Nodir bod y gyfraith cydraddoldeb ar wahân i’r gyfraith gyflogaeth ehangach, ac ni fyddai unrhyw estyniad i amddiffyn gweithle’r Ddeddf Gydraddoldeb i wirfoddolwyr yn cael effaith ar hawliau eraill gwirfoddolwyr dan y gyfraith gyflogaeth.

Mae’r ymgynghoriad yn gwahodd barnau am y ffordd orau i gloriannu’r angen i amddiffyn gwirfoddolwyr yn briodol a chynnal sector wirfoddol sy’n ffynnu.

Gellir dod o hyd i’r ymgynghoriad llaw a’r ddogfennaeth yma – https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-sexual-harassment-in-the-workplace

Cymryd rhan yn yr ymgynghoriaeth
Mae’r ymgynghoriad mewn dau ran
1. Set o gwestiynau ar-lein sy’n sydyn ac yn hawdd i unigolion ymateb iddynt (https://www.smartsurvey.co.uk/s/Workplacesexualharassment/), a
2. Dogfen fwy technegol sy’n gwahodd barnau o fanylion y gyfraith, megis y cwestiynau penodol a restrir uchod

Bydd CGGC yn ymateb i’r ymgynghoriad gan ddefnyddio’r ddogfen dechnegol ac yn awyddus iawn i glywed am eich barnau i gyflwyno ymateb gan y trydydd sector yng Nghymru. Cyflwynwch eich ymatebion erbyn y 23ain Medi

Pe dymunwch gyflwyno eich ymatebion eich hunain, y dyddiad cau ar gyfer hynny yw yr 2il Hydref 2019.

Yn y cyfamser
Pe hoffech gymryd amser i fyfyrio os ydy eich mudiad yn gwneud yr hyn sydd oriau gefnogi ei gweithwyr a’i gwirfoddolwyr ar hyn o bryd, mae gennym yr adnoddau isod a all fod o gymorth i chi
Taflen Wybodaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Gwirfoddoli – http://www.wcva-ids.org.uk/wcva/1048

Cyflogi a Rheoli Pobl – Cyfleoedd Cyfartal:http://www.wcva-ids.org.uk/wcva/1177

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design