avow logo

AVOW

Y Sector Gwirfoddol yn cwrdd i drafod adolygiad a thoriadau ariannol

Mae AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam) wedi cynnal cyfarfod cychwynnol i gasglu sylwadau ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru “Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru.”

Daeth 40 cynrychiolydd i’r cyfarfod o sawl mudiad ar draws Wrecsam. Mae’n debyg y bydd yr ymgynghoriad yn effeithio’n fawr ar y Sector Cymunedol a Gwirfoddol am sawl blwyddyn ac rydym ni’n annog pawb i ymateb iddo. Roedd hwn yn gyfle i fudiadau ac unigolion leisio barn ar sawl mater gwahanol, gan gynnwys :-

 

 

Diben arall y cyfarfod oedd holi barn am y toriadau ariannol sy’n debygol o ddigwydd yn sgil Cytundeb y Llywodraeth ar yr Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr i Gymru. Gallai’r adolygiad hwn arwain at doriadau o 20% dros y pum mlynedd nesaf. Dywedodd John Gallanders, Prif Swyddog AVOW “Roedd y cyfarfod yn un cynhyrchiol iawn ac mi gafwyd ystod eang o sylwadau. Byddwn yn defnyddio’r rhain i ymateb i’r adolygiad ac i helpu sefydliadau cymunedol fynd i’r afael â’r sialenasau fydd yn dod i ran bob un ohonom ni dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae sawl mudiad cymunedol eisoes yn helpu mwy o bobl drwy ddatblygiad y banciau bwyd a mentrau eraill.”

Bydd cyfres o weithdai dros y misoedd nesaf yn canolbwyntio ar faterion penodol sy’n effeithio ar fudiadau gwirfoddol a chymunedol.

I wybod mwy ewch i www.avow.org.

Cyswllt y Wasg AVOW: John Gallanders

E:  john.gallanders@avow.org 

Ff: 01978 312556

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design