avow logo

AVOW

Ymgynghoriad ar Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

wcbcMae gan Gyngor Wrecsam lawer o wahanol wasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc ar draws Wrecsam, fel gwasanaethau ieuenctid, gofal cymdeithasol a chymorth i deuluoedd. Pan fydd y cyngor yn penderfynu rhoi arian cyhoeddus i mewn i wasanaeth, caiff ei alw yn ‘Comisiynu’.

Mae Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Wrecsam wedi drafftio ‘Strategaeth Gomisiynu’, sef cynllun sy’n dangos sut y byddant yn gwneud penderfyniadau am wasanaethau yn y dyfodol. Byddem yn hoffi gwybod beth mae plant a phobl ifanc a rhieni yn ei feddwl o’r cynllun hwn, ac felly rydym wedi llunio’r arolwg hwn.

Cymerwch olwg ar y Strategaeth Gomisiynu a dywedwch wrthym beth yw eich barn.

https://www.surveymonkey.com/s/6LF83HR

Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Cyngor Wrecsam

Source: http://www.wrexham.gov.uk/welsh/consultation_w/cyps/index.htm

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design