avow logo

AVOW

Cronfa Coed Cymunedol

Y Cyngor Coed yw elusen fwyaf blaenllaw Prydain ar gyfer coed ac mae’n cydweithio â chymunedau, mudiadau a’r Llywodraeth i wneud i goed fod o bwys i bawb.
Mae’r rhaglen yn ariannu coed o’r rhywogaethau, maint a niferoedd priodol. Gall grwpiau ymgeisio am gostau hyd at bedair coeden ffrwythau ar wreiddgyffion lled-gryf, cryf a chryf iawn.

Mae’r Cyngor Coed yn adolygu ei meini prawf cymhwysedd bob blwyddyn a gallai meini prawf y llynedd (a restrir isod) fod yn wahanol pan fydd y gronfa’n ailagor ar 4 Rhagfyr:

Derbynnir ceisiadau rhwng 4 Rhagfyr 2017 ac 31 Mawrth 2018.

Mae manylion pellach ar gael ar wefan y Cyngor Coed neu drwy ebostio: info@treecouncil.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design