avow logo

AVOW

Cymunedau am Waith Rhifyn 1af Cylchlythyr

Cymunedau am Waith Rhifyn 1af Cylchlythyr.

Rydym yn dîm ymroddedig sy’n darparu cymorth un-i-un a mentora cyflogaeth i unigolion di-waith un ardaloedd cyflenwi Cymunedau un Gyntaf sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth ac addysg.

Mae cymunedau am Waith yn rhaglen Llywodraeth Cymru a genfogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Rhifyn 1af Cylchlythyr: communities-for-work-newsletter-summer-2017

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design